Reklamacije

U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju Milsing d.o.o. e-mailom ili telefonski.

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima

Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Vama. Molimo Vas da usporedite primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje odmah to napomenite Vašem dostavljaču jer naknadne reklamacije ne uvažavamo. U slučaju nemogućnosti isporuke zamjenskog prizvoda u količini i vrsti identičnog naručenom, Milsing d.o.o nadoknadit će kupcu njegove troškove povrata robe i vrijednost proizvoda koje više nije u mogućnosti isporučiti.