Zaštita osobnih podataka

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za Milsing d.o.o., Velika cesta 99, 10000 Zagreb, OIB: 02914711498, napravljena je sukladno Općoj Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

1. Opći podaci:

Za obradu podataka odgovorno je Milsing d.o.o., Velika cesta 99, 10000 Zagreb, OIB: 02914711498 .
Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka su:
broj telefona: 01 6379 444
e-mail: dpo@milsing.hr
adresa: Velika cesta 99, 10 000 Zagreb

2. Vrste osobnih podataka koji se obrađuju:

Milsing d.o.o. obrađuje vaše osobne podatke koje ste nam povjerili putem web shopa, direktne narudžbe, newslettera, nagradnih natječaja, nagradnih igara te vaših privola danih u svrhu kontaktiranja radi pružanja informacija o novim proizvodima i uslugama.

Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem Vaše prijave na Newsletter su: e-mail adresa.

Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem nagradnih igara i natječaja su npr. ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona, broj mobitela i dr., sukladno pravilima nagradnih natječaja ili nagradnih igara koji se javno objavljuju na internet stranicama koje su navedene uz svaki nagradni natječaj odnosno nagradnu igru.

Osobni podaci koji se prikupljaju prlikom kupnje na web shopu i prilikom direktne narudžbe su: ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj mobitela.

Osobni podaci koji se mogu prikupljati u svrhu kontaktiranja radi pružanja informacija o novim proizvodima i uslugama (promocijama, pogodnostima, vijestima), ovisno o vašoj privoli su: ime i prezime, godina rođenja, adresa, grad i poštanski broj, e-mail, broj telefona, broj mobitela.

2. Svrha, način obrade i čuvanje osobnih podataka

Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola.

Prikupljeni podaci neće se ni na koji način učiniti dostupnim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu.

Svi podaci brišu se prestankom svrhe u koju su prikupljeni, odnosno prestankom ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka, osim u slučaju ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima.

Moguće je da se umjesto brisanja podaci anonimiziraju. U tom se slučaju trajno miču svi podaci povezani s osobom.

U slučaju vašeg odobrenja, a radi pružanja informacija o novim proizvodima i uslugama sa vama u kontakt stupamo preko sljedećih komunikacijskih kanala za koje ste nam dali privolu:

3. Upravljanje privolama za obradu osobnih podataka

Privolu za korištenje vaših osobnih podataka radi pružanja informacija o novim proizvodima i uslugama te prijavu na Newsletter možete opozvati u bilo kojem trenutku.

Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti na isti način kao i kod opoziva iste.

Promjenu privole (potpuni ili djelomični opoziv, odnosno ponovno davanje privole) možete izvršiti na način da nam se obratite putem e-maila : newsletter@milsing.hr ili putem pošte na adresu: Velika cesta 99, 10000 Zagreb.

Ukoliko opozovete dane privole, vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe, no to može rezultirati nemogućnošću korištenja nekim dodatnim pogodnostima koje su vezane za njih.

4. Prava korisnika

Korisnik u svako doba ima slijedeća prava:

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz ove Izjave.

Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev.